تماس با ما

برای ریزرف و اطلاعات بیشتر در مورد رستورانت قصر سلیمان، فورم زیر را تکمیل نمایید، با تکمیل نمودن این فورم همکاران بخش پذیرش رستورانت در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت